Pomoc publiczna, pomoc de minimis, fundusze UE

Zapraszamy do zapoznania się z kategorią "Szkolenia z funduszy unijnych 2022". Szkolenia z funduszy unijnych w J.G.Training prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Omawiamy aktualne na 2022 rok przepisy oraz planowane zmiany i nowelizacje. Trenerzy...

Zapraszamy do zapoznania się z kategorią "Szkolenia z funduszy unijnych 2022".

Szkolenia z funduszy unijnych w J.G.Training prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Omawiamy aktualne na 2022 rok przepisy oraz planowane zmiany i nowelizacje. Trenerzy to eksperci-praktycy, którzy przekazują wiedzę w przystępny, atrakcyjny sposób.

Tematyka szkoleń z funduszy europejskich obejmuje:

 • pozyskiwanie funduszy unijnych krok po kroku,
 • pomoc de minimis,
 • szkolenia z pomocy publicznej,
 • trwałość projektów,
 • dochodowość projektów,
 • zapobieganie i przeciwdziałanie nadużyciom w projektach,
 • szkolenia z rozliczania projektów w systemie sl2014,
 • księgowość projektów,
 • szkolenie z zasady konkurencyjności,
 • szkolenia na temat zmian w kwalifikowalności wydatków,
 • szkolenia dla beneficjentów, pracowników administracji, instytucji pośredniczących,
 • szkolenia z kontroli projektów unijnych oraz ich rozliczania.

Zapraszamy na szkolenia z funduszy unijnych.

Funduszy unijne: szkolenia online i nie tylko

Dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia online z funduszy europejskich, pomocy publicznej i pomocy de minimis. Są bezpieczne i wygodne, a uczestnicy mają takie same prawa jak uczestnicy szkoleń stacjonarnych. Otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikaty, a także w czasie rzeczywistym zadają pytania trenerowi i wyjaśniają wątpliwości. Niektóre szkolenia z projektów unijnych czy pomocy publicznej odbywają się w formule hybrydowej - część uczestników jest na sali szkoleniowej, pozostali łączą się przez Internet.

Stacjonarne szkolenia i kursy otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju, np. Gdańsk, Katowice, Wrocław, Poznań, Kraków, Szczecin i każde inne miejsce dogodne dla klienta. Szkolenia zamknięte także odbywają się w formule online.

Zapraszamy na szkolenia z pomocy publicznej.

Szkolenia "fundusze UE": szczegółowe zagadnienia

Szkolenia z zakresu prowadzenia projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w zakresie księgowości w projektach unijnych uczą, jak prowadzić ewidencję księgową projektów unijnych.

Szkolenia z zasady konkurencyjności odpowiadają na pytania:

 • co oznacza zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych?
 • jak stosować zasadę konkurencyjności w projektach dofinansowanych z funduszy unijnych?
 • jak prawidłowo udzielać zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach dofinansowanych ze środków unijnych?

Szkolenie to jest skierowane do osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień w projektach unijnych.

Na szkoleniach omawiamy także kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych oraz zmiany w kwalifikowalności wydatków. Odpowiadamy na pytania:

 • jak stosować zasady kwalifikowalności wydatków w projektach dofinansowanych ze środków unijnych?
 • jakie jest znaczenie zasady kwalifikowalności wydatków przy udzielaniu zamówień w projektach i rozliczaniu wydatków w projektach?

Na szkoleniach mówimy także o zachowaniu trwałości projektów unijnych. Omawiamy zasady kontroli projektu po okresie trwałości. Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • pracowników administracji publicznej,
 • pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów,
 • osób weryfikujących wnioski o płatność,
 • osób realizujących projekty lub zarządzających projektami (w tym koordynatorów projektów).

Ważnym tematem jest umiejętne zarządzanie projektem unijnym. Jest to szkolenie skierowane do specjalistów ds. projektów unijnych. Omawiamy na nim zasady zarządzania projektami unijnymi. Prowadzenie projektu finansowanego ze środków unijnych zgodnie z przepisami jest kluczowe przy rozliczaniu wydatków i zachowaniu trwałości projektu. Ma także ogromne znaczenie podczas kontroli projektu.

Prowadzimy także szkolenie na temat zabezpieczenia umowy o dofinansowanie w ramach projektu unijnego. Przy każdym projekcie w ramach programów operacyjnych zawierana jest umowa o dofinansowanie projektu. Powinna ona zawierać odpowiednie zapisy dotyczące zabezpieczenia zobowiązań w umowie o dofinansowanie. Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników podmiotów udzielających zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 • beneficjentów ubiegających się o te środki.

Na szkoleniach omawiamy także temat rozliczania projektów unijnych w systemie sl2014. Szkolenie to kierujemy zarówno do pracowników instytucji wdrażających i zarządzających jak też przedstawicieli beneficjentów. Na szkoleniu na temat systemu sl2014 wskażemy, w jaki sposób umiejętnie i prawidłowo rozliczać środki publiczne i wydatki w systemie sl2014. Jest to szkolenie w formie warsztatów praktycznych, które pomoże zachować efektywność kosztową projektu finansowanego ze środków publicznych i przejrzystą gospodarkę finansową projektu unijnego.

Realizujemy także szkolenie, które omawia nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych, w ramach programów operacyjnych 2014-2020, a także w perspektywie 2021-2027. Szkolenia te pokazują uczestnikom, jak zapobiegać nadużyciom i nieprawidłowościom w projektach unijnych. Kwestia przeciwdziałania nadużyciom w projektach dofinansowanych ze środków unijnych jest kluczowa przy prawidłowym prowadzeniu i zarządzaniu projektami unijnymi.

Szkolenia uczą, jak pozyskiwać fundusze unijne.Szkolenia "pomoc publiczna i pomoc de minimis": szczegółowe zagadnienia

Prowadzimy także szkolenia z zakresu pomocy publicznej. Omawiamy na nich:

 • zasady udzielania pomocy publicznej,
 • przepisy i zmiany przepisów dotyczące pomocy publicznej,
 • praktyczne zastosowanie przepisów z zakresu pomocy publicznej,
 • modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej,
 • legalizacja pomocy publicznej,
 • ulgi w spłacie zobowiązań.

Na szkoleniach z pomocy de minimis mówimy o warunkach dopuszczalności oraz zasadach udzielania pomocy de minimis.

Dla kogo szkolenia z funduszy unijnych?

Szkolenia na temat prowadzenia i rozliczania projektów unijnych skierowane są zarówno do pracowników administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw. W bazie szkoleń znajdują się tematy dla początkujących (np. Projekty unijne dla początkujących), a także dla osób zaawansowanych i specjalistów. Adresatami szkoleń są:

 • osoby pełniące rolę kierowników projektów,
 • koordynatorzy projektów unijnych,
 • specjaliści ds. rozliczeń i inni pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie projektów UE,
 • członkowie zespołów projektowych,
 • osoby zarządzające, koordynujące i rozliczające projekty unijne,
 • pracownicy oceniający projekty w instytucjach pośredniczących i zarządzających,
 • kadra kierownicza projektów,
 • osoby, które interesuje pozyskiwanie funduszy unijnych,
 • specjaliści w obszarze realizacji i rozliczania projektów finansowanych z funduszy unijnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • audytorzy i kontrolerzy projektów UE,
 • kadra zarządzająca i administracyjna beneficjentów projektów unijnych.

TAGI: fundusze unijne szkolenia, fundusze ue szkolenia i kursy, pozyskiwanie funduszy unijnych, pomoc de minimis szkolenia, modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej, pomoc publiczna szkolenia, projekty unijne dla początkujących, szkolenia i kursy z pomocy publicznej

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Pomoc publiczna, pomoc de minimis, fundusze UE 17
Status MŚP - prawidłowa weryfikacja statusu małego oraz średniego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem polskich...
Status MŚP - prawidłowa weryfikacja statusu małego oraz średniego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem polskich i zagranicznych rejestrów Status MŚP - prawidłowa weryfikacja statusu małego oraz średniego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem polskich i zagranicznych rejestrów
05.10.2022 07.12.2022 08.02.2023
ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Pomoc publiczna. Modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027.
Pomoc publiczna. Modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027. Pomoc publiczna. Modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027.
06-07.10.2022 01-02.12.2022
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Instrumenty finansowe w perspektywie UE 2014-2020 i założenia na 2021-2027
Instrumenty finansowe w perspektywie UE 2014-2020 i założenia na 2021-2027 Instrumenty finansowe w perspektywie UE 2014-2020 i założenia na 2021-2027
06-07.10.2022 08-09.12.2022 20-21.02.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Projekty unijne dla początkujących. Warsztaty przygotowujące do pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy...
Projekty unijne dla początkujących. Warsztaty przygotowujące do pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowania 2021-2027. Projekty unijne dla początkujących. Warsztaty przygotowujące do pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowania 2021-2027.
10-11.10.2022 15-16.12.2022
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Udzielanie zamówień w projektach unijnych 2014-2020 zgodnie z zasadą konkurencyjności, praca z bazą...
Udzielanie zamówień w projektach unijnych 2014-2020 zgodnie z zasadą konkurencyjności, praca z bazą konkurencyjności. Jak unikać błędów... Udzielanie zamówień w projektach unijnych 2014-2020 zgodnie z zasadą konkurencyjności, praca z bazą konkurencyjności. Jak unikać błędów skutkujących korektami finansowymi? – warsztaty praktyczne
17-18.10.2022 21-22.11.2022
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Księgowość w projektach unijnych – jak uniknąć błędów, wymogi formalne i praktyczne wskazówki
Księgowość w projektach unijnych – jak uniknąć błędów, wymogi formalne i praktyczne wskazówki Księgowość w projektach unijnych – jak uniknąć błędów, wymogi formalne i praktyczne wskazówki
20-21.10.2022 05-06.12.2022 06-07.02.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Zarządzanie projektami unijnymi - jak poprawnie zrealizować cały projekt i uniknąć zwrotu dofinansowania.
Zarządzanie projektami unijnymi - jak poprawnie zrealizować cały projekt i uniknąć zwrotu dofinansowania. Zarządzanie projektami unijnymi - jak poprawnie zrealizować cały projekt i uniknąć zwrotu dofinansowania.
24-25.10.2022 08-09.12.2022
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych
Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych
24-25.10.2022 28-29.11.2022
Kielce Warszawa / lub ONLINE
Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE
Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE
07-08.11.2022
Warszawa / lub ONLINE
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów oraz przedsięwzięć finansowanych...
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów oraz przedsięwzięć finansowanych... Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów oraz przedsięwzięć finansowanych z Funduszy Europejskich 2021-2027
07-08.11.2022 08-09.12.2022
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Legalizacja pomocy publicznej z wykorzystaniem mechanizmu monitorowania i wycofania - szkolenie z warsztatami
Legalizacja pomocy publicznej z wykorzystaniem mechanizmu monitorowania i wycofania - szkolenie z warsztatami Legalizacja pomocy publicznej z wykorzystaniem mechanizmu monitorowania i wycofania - szkolenie z warsztatami
09.11.2022
Warszawa / lub ONLINE
Pomoc de minimis – warunki dopuszczalności oraz zasady udzielania pomocy de minimis
Pomoc de minimis – warunki dopuszczalności oraz zasady udzielania pomocy de minimis Pomoc de minimis – warunki dopuszczalności oraz zasady udzielania pomocy de minimis
10.11.2022
Warszawa / lub ONLINE
Ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych a pomoc publiczna
Ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych a pomoc publiczna Ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych a pomoc publiczna
16.11.2022
Warszawa / lub ONLINE
Rozliczanie projektów unijnych metodami uproszczonymi z uwzględnieniem zmian w perspektywie 2021-2027
Rozliczanie projektów unijnych metodami uproszczonymi z uwzględnieniem zmian w perspektywie 2021-2027 Rozliczanie projektów unijnych metodami uproszczonymi z uwzględnieniem zmian w perspektywie 2021-2027
21-22.11.2022 21-22.02.2023 24-25.04.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Zamykanie projektu unijnego w praktyce - końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu...
Zamykanie projektu unijnego w praktyce - końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu... Zamykanie projektu unijnego w praktyce - końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu
21-22.11.2022
Warszawa / lub ONLINE
Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021–2027
Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021–2027 Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021–2027
19-20.12.2022
Warszawa / lub ONLINE
Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego - szkolenie dla Beneficjentów
Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego - szkolenie dla Beneficjentów Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego - szkolenie dla Beneficjentów

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.