Odpady, ochrona środowiska, prawo wodne

Zapraszamy na szkolenia dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami w praktyce. Mamy w ofercie również szkolenia i kursy w zakresie ekologii, a także prawa wodnego. Poruszamy na nich najnowsze wymagania prawne w 2022 roku. Stan wiedzy przekazywany...

Zapraszamy na szkolenia dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami w praktyce. Mamy w ofercie również szkolenia i kursy w zakresie ekologii, a także prawa wodnego. Poruszamy na nich najnowsze wymagania prawne w 2022 roku. Stan wiedzy przekazywany na szkoleniach i kursach jest zawsze aktualny. Nasze szkolenia ekologiczne to kompendium wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Cieszą się bardzo dobrymi opiniami uczestników.

Zapraszamy na szkolenia z ochrony środowiska.

Szkolenia z ochrony środowiska: organizacja

Szkolenia otwarte organizujemy w Warszawie. Zapraszamy wszystkich uczestników, którzy chcą poznać najnowsze wymagania prawne z tego zakresu w 2022 roku.

Szkolenia i kursy odbywają się stacjonarnie i online. Szkolenia online z ochrony środowiska cieszą się dużą popularnością. Uczestnicy mają takie same prawa, jak uczestniczy szkoleń stacjonarnych. Otrzymują certyfikaty, materiały szkoleniowe, mogą zadawać pytania trenerowi i dyskutować z innymi członkami grupy.

Prowadzimy także szkolenia otwarte hybrydowe. Część uczestników bierze udział w szkoleniu stacjonarnie w Warszawie, część łączy się online. 

Organizujemy także szkolenia zamknięte z zakresu gospodarki odpadami w praktyce, ekologii w przedsiębiorstwach, prawa wodnego. Pokazujemy, jak radzić sobie z odpadami w konkretnej firmie. Możemy zorganizować szkolenie w dowolnym mieście w Polsce (np. Kraków, Warszawa, Lublin, Rzeszów, Poznań, Wrocław i inne).

Wszystkie szkolenia prowadzimy w interaktywnej formie. Nasi trenerzy to praktycy z dużym doświadczeniem i umiejętnością przekazywania wiedzy. Korzystają z ćwiczeń, omawiają kazusy, wspólnie z uczestnikami rozwiązują przypadki - case studies.

Zapraszamy na szkolenia dotyczące odpadów.

Szkolenia i kursy z ekologii i gospodarki odpadami: tematyka

Zapraszamy na szkolenia związane z ekologią i ochroną środowiska. Poruszamy najbardziej aktualne tematy dotyczące obowiązków przedsiębiorców i administracji publicznej, wynikających z przepisów prawnych. Omawiamy zagadnienia związane z odpadami i opakowaniami, prawem wodnym, odpadami w firmie.

Szczegółowe zagadnienia szkoleń środowiskowych:

 • Baza danych o odpadach (BDO) czyli elektroniczny rejestr odpadów,
 • warsztaty z zakresu obsługi bazy danych o odpadach i prowadzenia sprawozdawczości w BDO,
 • gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie,
 • gospodarka odpadami i obowiązki w zakresie gospodarki odpadami,
 • gospodarowanie odpadami budowlanymi,
 • gospodarka odpadami w branży budowlanej,
 • zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • wymagania dotyczące prowadzenie profesjonalnej działalności z zakresu gospodarowania odpadami,
 • wytwarzanie odpadów,
 • zbieranie odpadów,
 • magazynowanie odpadów,
 • przetwarzanie i transport odpadów,
 • odpady komunalne,
 • odpady medyczne,
 • gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • utrzymanie porządku i czystości w gminach,
 • transgraniczne przemieszczanie odpadów,
 • gospodarka opakowaniami i ustawa o opakowaniach,
 • odpady opakowaniowe,
 • dyrektywa plastikowa
 • opłaty środowiskowe,
 • opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • raportowanie do KOBIZE,
 • raporty roczne do KOBIZE,
 • warsztaty z przygotowania raportów do KOBIZE,
 • Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
 • raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR),
 • ustawa Prawo ochrony środowiska,
 • ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • ustawa o bateriach i akumulatorach,

Zapraszamy na szkolenia środowiskowe.

 • nowe obowiązki w zakresie zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie od 2020 roku,
 • kody UFI,
 • portal PCN: nowy sposób zgłaszania mieszanin zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia CLP,
 • karta charakterystyki i zmiany od 2021 roku,
 • załączniki do karty, tzw. scenariusze narażenia,
 • rozporządzenie reach oraz rozporządzenie CLP,
 • ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych,
 • przepisy prawa wodnego,
 • nowe prawo wodne,
 • ocena oddziaływania na środowisko,
 • oceny wodnoprawne,
 • sporządzanie operatów wodnoprawnych.

Tagi: odpady szkolenie, baza danych o odpadach, szkolenia z zakresu gospodarki odpadami, szkolenia prawo wodne, nowe prawo wodne, szkolenia ekologiczne, kursy z ekologii, szkolenia Prawo ochrony środowiska, szkolenia odpady, szkolenia środowisko, szkolenia ekologia

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Odpady, ochrona środowiska, prawo wodne 18
Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem...
Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem najnowszych zmian... Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawa ochrony środowiska, w tym ustaw odpadowych.
18-19.05.2022 26-27.07.2022
ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu...
Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty wodnoprawne. Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty wodnoprawne.
19-20.05.2022 13-14.07.2022 22-23.09.2022
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Magazynowanie odpadów – nowe wymagania od 1.01.2021 r.
Magazynowanie odpadów – nowe wymagania od 1.01.2021 r. Magazynowanie odpadów – nowe wymagania od 1.01.2021 r.
19.05.2022 16.09.2022
ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie – wytwarzanie, zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie i transport...
Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie – wytwarzanie, zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie i transport odpadów. Zmiany prawne od 2022. Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie – wytwarzanie, zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie i transport odpadów. Zmiany prawne od 2022.
23-24.05.2022 11-12.07.2022
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Odpady komunalne. System gospodarowania odpadami komunalnymi z uwzględnieniem najnowszych zmian.
Odpady komunalne. System gospodarowania odpadami komunalnymi z uwzględnieniem najnowszych zmian. Odpady komunalne. System gospodarowania odpadami komunalnymi z uwzględnieniem najnowszych zmian.
25.05.2022 25.11.2022
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska
Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska
06-07.06.2022 10-11.10.2022
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Baza danych o odpadach w 2022 roku - warsztaty przy komputerach
Baza danych o odpadach w 2022 roku - warsztaty przy komputerach Baza danych o odpadach w 2022 roku - warsztaty przy komputerach
07.06.2022 06.10.2022
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe
Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe
09-10.06.2022 18-19.10.2022
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Zbieranie i przetwarzanie odpadów - procedura dostosowawcza
Zbieranie i przetwarzanie odpadów - procedura dostosowawcza Zbieranie i przetwarzanie odpadów - procedura dostosowawcza
09.06.2022 07.10.2022
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Opakowania i odpady opakowaniowe - zmiany od 1 stycznia 2022 r....
Opakowania i odpady opakowaniowe - zmiany od 1 stycznia 2022 r.... Opakowania i odpady opakowaniowe - zmiany od 1 stycznia 2022 r.
10.06.2022
Warszawa / lub ONLINE
Odpady medyczne w 2022 r. Gospodarka odpadami medycznymi w świetle nowych przepisów prawnych
Odpady medyczne w 2022 r. Gospodarka odpadami medycznymi w świetle nowych przepisów prawnych Odpady medyczne w 2022 r. Gospodarka odpadami medycznymi w świetle nowych przepisów prawnych
13.06.2022 17.10.2022
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Raportowanie do KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska
Raportowanie do KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska Raportowanie do KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska
21-22.06.2022 17-18.10.2022
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
BDO - najnowsze wymagania prawne, zmiany w 2022 roku. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.
BDO - najnowsze wymagania prawne, zmiany w 2022 roku. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce. BDO - najnowsze wymagania prawne, zmiany w 2022 roku. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.
21-22.06.2022 15-16.09.2022
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie
Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie
23-24.06.2022
Warszawa / lub ONLINE
Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka. Nowe obowiązki od 22.02.2022 - rejestracja...
Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka. Nowe obowiązki od 22.02.2022 - rejestracja odpadów w systemie SENT. Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka. Nowe obowiązki od 22.02.2022 - rejestracja odpadów w systemie SENT.
04-05.07.2022 12-13.09.2022
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko
Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko
08-09.09.2022 17-18.11.2022
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) - szkolenie warsztatowe
Raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) - szkolenie warsztatowe Raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) - szkolenie warsztatowe
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - obowiązki przedsiębiorców, wymagania....
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - obowiązki przedsiębiorców, wymagania.... Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - obowiązki przedsiębiorców, wymagania.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.