Artykuły 11.08.2022 Czy sprzedaż to domena handlowców? Skuteczne rozmowy z klientami

Nie musisz być handlowcem, aby w swojej codziennej pracy mieć stały kontakt z klientami. Jeśli: pracujesz w biurze obsługi klienta, prowadzisz własną działalność, po prostu spotykasz się z klientami na co dzień, również możesz budować relacje partnerskie z klientem, a nawet… skutecznie sprzedawać! Najważniejsze to posiadać świadomość sprzedażową oraz...

Artykuły 26.07.2022 Zmiany w Prawie wodnym 2022. Co zmieni nowelizacja ustawy Prawo wodne?

W sierpniu 2022 r. weszły w życie zmiany w ustawie Prawo wodne. Jaki jest ich cel, czego dotyczą i kogo obejmują? Przeczytaj w poniższym artykule. Od kiedy zmiany w ustawie Prawo wodne w 2022 roku? W maju 2022 roku w pracach Sejmu pojawił się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Jego procedowanie trwało stosunkowo niedługo, bo już...

Artykuły 21.07.2022 Nowe decyzje środowiskowe i inne zmiany w ustawie OOŚ. Czyli co „ustawa usprawniająca” rzeczywiście usprawni?

Decyzja środowiskowa (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) to dokument, który upoważnia do złożenia wniosku o wydanie tzw. decyzji następczych (m.in. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę) dla przedsięwzięć kwalifikowanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko. W najbliższym czasie planowane są zmiany...

Artykuły 21.07.2022 Dyrektywa work-life balance – wyzwanie dla pracodawców. Kiedy wejdą w życie zmiany w prawie pracy 2022?

Na początku sierpnia 2022 upłynął termin dostosowania polskich przepisów do wytycznych unijnych według tzw. dyrektywy work-life balance. W 2022 roku czekają nas więc prawdopodobnie znaczące zmiany w prawie pracy. Kiedy wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i jakie zmiany związane z "work-life balance" przyniesie? Cel dyrektywy „work-life balance” Po...